Agenda


13 juli 2019
14 september 2019
Natuurwerkgroep Kwintelooijen zomerseizoen 2019

We verzamelen om 13:30 uur bij de parkeerplaats van Kwintelooijen.
Opgave via coördinator Natuurwerkgroep Han Runhaar: Han@stichtingwmr.nl

28 augustus 2019
Vergadering Kerngroep
14 september 2019
Kleurrijk Rhenen / Open Monumentendag
30 oktober 2019
Jaarvergadering / Thema avond Bosbeheer