Natuurwerkgroep Kwintelooijen

Herstel natuurbeheer KwintelooijenHerstel natuurbeheer Kwintelooijen

 

KwintelooijenNieuwe poster bij de ingang van Kwintelooijen.

Wat is de natuurwerkgroep?

De Natuurwerkgroep Kwintelooijen is najaar 2011 opgericht door de Stichting Werkgroep Milieubeheer Rhenen (WMR) en de IVN afdeling Veenendaal-Rhenen. De werkgroep is opgericht om de beheerder van het gebied, het Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug, Vallei- & Kromme Rijngebied, te helpen bij het beheer van het gebied.

Wat doet de werkgroep?

Zonder beheer dreigt het hele gebied dicht te groeien met struiken en bomen. Om deze ontwikkeling tegen te gaan houden we regelmatig natuurwerkdagen, waarbij we boomopslag verwijderen en stukken die open moeten blijven maaien. Het zwaartepunt van de werkzaamheden ligt in de zomer.

Hoe zien we de toekomst?

Het liefst zien we dat de begrazing met Schotse hooglanders weer in ere wordt hersteld. In dat geval kunnen we ons werkterrein uitbreiden door het heidegebied en de erosiehellingen weer open te maken en, in samenwerking met de koeien, ook open te houden. De toekomst van Kwintelooijen is echter erg onzeker. Het recreatieschap wordt opgeheven, en dat zou kunnen betekenen dat Kwintelooijen dicht gaat. We hopen echter dat de gemeenten bereid zullen zijn om het gebied als recreatie- en natuurgebied te behouden, al dan niet met ondersteuning van de provincie Utrecht, het Nationale Park Utrechtse Heuvelrug en de landgoedeigenaren. En op langere termijn hopen we dat er ook weer geld zal zijn om de begrazing in ere te herstellen. Tot die tijd richten we ons op het behoud van de meest waardevolle delen in het centrum van het gebied.

Waarom doen we dat?

Het gebied rond de poelen in het midden van het gebied was toen we begonnen vrijwel geheel dichtgegroeid met elzen. En de andere gebieden groeiden steeds verder dicht met berkenopslag en bramen. De opslag van bomen en struiken is erg toegenomen sinds het gebied niet meer wordt begraasd door koeien. Tot 2010 werd het natuurgedeelte van Kwintelooijen begraasd door Schotse hooglanders.

Waar werken we?

KwintKrt1

Klik op het kaartje voor een vergroting.

We werken in het ‘natuurgedeelte’ van Kwintelooijen, dat tot voor kort met rasters was afgescheiden van het recreatiegedeelte. Binnen het natuurgedeelte ligt het zwaartepunt van onze activiteiten op het middengebied rond de plassen en aan de voet van de helling (zie kaartje). Daar zijn de meeste natuurwaarden te vinden, en dit gebied wordt ook het meest intensief gebruikt door recreanten. Omdat handmatig beheer intensief is kunnen we niet het hele terrein openhouden. Dat betekent dat de erosiehellingen en het heidegebied zonder verder ingrijpen zullen dichtgroeien met bos.

Meedoen?

We kunnen uw hulp goed gebruiken. Speciale ervaring is niet gewenst, wel moet u het leuk vinden om samen met anderen in de natuur te werken, en bereid zijn om in de nazomerperiode (15 juli tot 15 september) eens in de week of eens in de twee weken een dagdeel (meestal zaterdagmiddag) mee te werken.

Opgave en overige contacten via Han Runhaar, Han@stichtingwmr.nl.

Klik hier voor de agenda van de natuurwerkgroep.

Onze werkzaamheden worden ondersteund door Landschap Erfgoed Utrecht.07 Terug naar boven