Financiële verantwoording

Financieel jaarverslag 2017 Stichting Werkgroep Milieubeheer Rhenen

Liquide middelen 1-1 2017

ING € 5.001
ASN milieusparen € 8.504
Subtotaal € 13.505

Inkomsten

Donaties € 2.265
Renten €  43
Subtotaal € 2.308
Totaal € 15.813

Uitgaven

Kantoorbenodigdheden, drukwerk, Nieuwsbrieven € 225
Reiskosten
Contributies, abonnementen € 50
Telefoon, internet, porti € 206
Kosten website € 79
Kosten betalingsverkeer € 126
Natuurwerkgroep Kwintelooijen € 320
Divers algemeen en representatief € 375
MOB bijeenkomst en biedboek € 236
Subtotaal € 1.617

Liquide middelen 31-12 2016

ING € 5.649
ASN milieusparen € 8.547
Subtotaal € 14.196

Totaal

€ 15.813

Dankzij de donaties van een vrij constante groep donateurs (117 per 31 maart 2018) kunnen wij ons belangrijke (vrijwilligers-)werk blijven realiseren.